Borna Residential Tower

Residential

Borna Residential Tower

Residential
EXPERTISE
2200
WEIGHT (TONS)
-
EXECUTION PERIOD (MONTH)
Ava Sokna-e-Sakhteman
EMPLOYER

Borna Residential Tower

Employer
Ava Sokna-e-Sakhteman
Consulant
Ava Sokna-e-Sakhteman
Supervision
-
Weight (Tons)
2200
Execution Period
-
Execution Date
2009