ارتقای مقاومت ساختمان‌ها تا 12 ریشتر در برابر زلزله

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان اعلام کرد ذوب آهن موفق به تولید تیرآهن‌های مقاوم در برابر زلزله 12 ریشتری شده است. 

 

وی از تامین تیرآهن‌های مورد نیاز نهضت ملی مسکن در شرکت ذوب آهن خبر داد و گفت: تولید تیرآهن‌های صنعتی برای نهضت ملی مسکن را در دستور کار داریم. انواع تیرآهن‌ها را در ذوب آهن تولید و با نظام ساختمان و مسکن نیز توافق کردیم؛ تا این محصول را برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در اختیار آنها بگذاریم.

 

کوهی درباره مزایای استفاده از تیرآهن‌های صنعتی در ساختمان‌های بلندمرتبه گفت: کاهش قیمت و کاهش زمان اجرای پروژه و ارتقای امنیت خانواده‌ها دستاورد استفاده از این تیرآهن‌ها هستند. این تیرآهن‌ها ساختمان را در برابر زلزله ۸ تا ۱۲ ریشتری مقاوم می‌کنند؛ در حالی که تیرآهن‌های سنتی تا حداکثر 7 ریشتر در برابر زلزله مقاوم هستند.