خیز فولادسازان ترکیه برای تصاحب بازار آفریقا

طبق گزارش انجمن صادرکنندگان فلزات آهنی و غیرآهنی مدیترانه‌ (ADMIB) بازارهای آفریقا به‌ویژه الجزایر و مصر در حال تبدیل شدن به مقصدهای مهم صادراتی جایگزین برای فولادسازان ترکیه هستند. این روند به تداوم کاهش تقاضای جهانی فولاد مربوط می‌شود.

 

به گفته توسالی، رئیس ADMIB روند منفی همچنان برای صادرکنندگان فولاد ترکیه ادامه دارد، به طوری‌که آنها در حجم و هزینه عرضه دچار زیان شدید شده‌اند.

 

در این شرایط، فولادسازان کشور با تمرکز بر بازارهای جایگزین بر جبران زیان متمرکز شدند. آنها توانستند به رشد صادرات در بازارهای آفریقا، به ویژه الجزایر و مصر دست یابند.

 

توسالی همچنین اعلام کرد که به محض بهبود تقاضای جهانی، ترکیه تلاش خواهد کرد تا سهم خود را از تجارت جهانی فولاد افزایش دهد.