اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

شرکت مهندسی سازه صنعت بادبند با رعایت و پیاده‌سازی کلیه موارد مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان و همچنین مواد الزامی مربوط به محیط‌زیست، موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران شد.

 

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران پس از طی مراحلی از جمله آموزش کارفرمایی، آموزش کارگری، اخذ گواهینامه‌های مربوطه، تأیید صلاحیت کارشناس حفاظت فنی و در نهایت  با تأیید ایمنی فرایند آنها در بازرسی، توسط کمیته تشخیص صلاحیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه برای پیمانکار صادر می‌شود.

 

دریافت این گواهینامه به منزله رعایت نکات ایمنی و نکات اصولی حین کار در کارگاه و سازمان برای تمامی اعضا و همچنین تأمین امنیت فضای محیط کار می‌باشد.