بیمارستانی و آموزشی

ساخت سازه‌های بیمارستانی و آموزشی طبق آئین‌نامه‌های ساختمانی در گروه «ساختمان‌های با اهمیت خیلی زیاد» و «ویژه» دسته‌بندی شده است.

 

شرکت مهندسی سازه صنعت بادبند با اجرای بیش از 4000 تن پروژه‌های بیمارستانی و آموزشی همچون بیمارستان نیکان، همواره بالاترین سطح استاندارد و ایمنی، به ویژه مقاومت در برابر زلزله را در اجرای این پروژه‌ها مد نظر قرار داده است تا محیطی ایمن، همراه با اطمینان خاطر و آرامش را برای مراجعان به این مراکز فراهم کند.

بیمارستانی و آموزشی پروژه های برتر