بادبند طبق آمار

0
پروژه‌ها
0
مشتریان
0
تن
0
تولید روزانه (kg)
0
تنوع تولید
0
نیروی انسانی
0
گواهینامه ها
0
تقدیرنامه ها

تمایز ما

بررسی نقشه‎های مهندسی

به منظور ارائه راهکار برای کاهش هزینه های کارفرما و سهولت ساخت و نصب برای پیمانکار

کنترل کیفیت

دقت بالای طراحی و ساخت سازه هایی با کیفیت بالا و همچنین با کمترین درصد خطا

اجرای پروژه ها با ناچیزترین درصد حوادث احتمالی

با تکیه بر تیم HSE مستقر در کارخانه و کارگاه‎های نصب و با برگزاری دوره های متوالی آموزشی برای کارکنان در رساندن درصد وقوع حوادث احتمالی کمترین حد خود

بادبند

شرکت مهندسی سازه صنعت بادبند

سازه هایی با جزییات / ساختمان هایی برای آینده / سازه های مدرن
داستان بادبند