واحد برنامه ریزی تولید و کنترل پروژه

رضایت مشتری علاوه بر کیفیت بالا در گرو تعهد در تحویل به موقع سفارشات در موعد مقرر می باشد که این امر تنها با بهره گیری از خدمات برنامه ریزی تولید و کنترل پروژه میسر می گردد.

این شرکت با بهره گیری از خدمات تیم برنامه ریزی تولید و کنترل پروژه و با بکارگیری نیروهای مجرب و توانمند در این واحد، کلیه فرآیندهای کار را از بدو عقد قرارداد تا تحویل و اجرای کامل پروژه، از درون کارخانه ساخت تا کارگاههای اجرا برنامه ریزی می کند و فرآیند کنترل را به طور منظم با استفاده از نرم افزار های مربوطه و در قالب استاندارد  PMBOK به انجام می رساند و با ارائه گزارشات مدون در راستای اطلاع رسانی صحیح سعی بر جلب اعتماد و رضایت کارفرما دارد.